KYOWA协和联轴器 滚筒 传感器
 上海武田 | 联系我们 | 神钢电机 | 三荣气动 | 大泽吸尘 |   Tel: 021-5108 5793 F:5108 6107 E:wsitl@21cn.net
 
KYOWA协和工业株式会社:
Kyowa协和万向联轴器,万向节,Kyowa Universal Joint,产品广泛地应用于汽车、印刷机械、造纸机械及木工机械等产品。

Kyowa Manufacturing协和制造工业生产的Kyowa协和滚筒-Kyowa Motor Roller广泛在应用于工业自动化行业。

Kyowa传感器,编码器 
 
 
 
 
kyowa
kyowa
kyowa
   
上海武田机电有限公司 TEL:021-51085793 FAX:021-51086107 EMAIL:wsitl@21cn.net